Weronika Leśniewska
Protetyka, Stomatologia zachowawcza