JEDYNY NA RYNKU SYSTEM ZDOLNY WYKONAĆ JEDNYM SKANEM BADANIE 2D I 3D JEDNOCZEŚNIE Z ZACHOWANIEM ULTRA NISKIEJ DAWKI!

VATECH PAX-I3D SMART

Najnowszy aparat tomograficzny firmy VATECH  o ograniczonej O 50% dawce promieniowania pozwala na wykonanie zdjęć koniecznych do prawidłowej diagnostyki .

Możemy wykonać :
– badanie tomograficzne CBCT
     * jednego łuku
     * szczęki i żuchwy
     * wybranego obszaru 
– zdjęcia pantomograficzne ( zdjęcia całego uzębienia )
– zdjęcia cefalometryczne  ( do analizy wad zgryzu )
– zdjęcia zatok szczękowych

– zdjęcia stawów skroniowo żuchwowych

Innowacyjna technologia GREEN

Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo pacjenta. Badania diagnostyczne z niską dawką promieniowania stają się rzeczywistością. Dzięki zastosowaniu sensorów w technologii Green Innowation w aparatach Vatech realne zapotrzebowanie na promieniowanie X spadło o 50% w porównaniu z innymi podobnymi aparatami. Zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable – tak mała dawka, jak to możliwe) była wprowadzana do wszystkich aparatów Vatech, a dodatkowo system Green Innovation w najwyższym stopniu chroni każdego pacjenta. Szczególnie jest to ważne przy diagnozowaniu najmniejszych pacjentów – specjalny tryb wykonywania zdjęć dla dzieci

Jeden skan dwa obrazy !

Podczas jednego badania, czyli obrotu głowicy aparatu uzyskujemy badanie 2D i 3D jednocześnie. Nie ma potrzeby, aby naświetlać pacjenta dwukrotnie. Jest to jedyny system na świecie posiadający rozwiązanie SMART GREEN INNOWATION.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.