Zasady naszej pracy:
• najwyższa jakość naszych usług, praca na specjalistycznym sprzęcie i materiałami najwyższej jakości
• gwarancja na wykonaną usługę przy zachowaniu warunków gwarancji
• pacjenci z ostrym bólem mogą liczyć na przyjęcie poza kolejnością po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
• w przypadku awaryjnych sytuacji tj. utrata wypełnienia, złamanie zęba, pacjent może liczyć na szybką interwencję
• w przypadku opóźnienia wizyty pacjent zostanie o tym poinformowany w miarę możliwości jak najszybciej
• telefoniczne przypominanie i potwierdzanie planowanej wizyty jeden dzień wcześniej

Od pacjentów oczekujemy:
• stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazań stawianych przez lekarza. Spełnienie ich, upoważnia do objęcia pacjenta
gwarancją.
• utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej
• systematycznej kontroli i usuwania złogów kamienia nazębnego co najmniej co 6 m-cy
• stawiania się na ustalony termin i godzinę wizyty. Pacjent zobowiązuje się zawiadomić gabinet o braku możliwości przybycia
na wizytę, co najmniej 5h przed ustaloną godziną wizyty.

WARUNKI GWARANCJI:
WYPEŁNIENIA OKRES 12 M-CY
• przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia zgodnie z
planem leczenia -wszystkie zęby muszą być wyleczone
• utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej w tym regularne usuwanie kamienia nazębnego
• przestrzeganie wizyt kontrolnych- min. co 6 m-cy
• stosowanie się do zaleceń lekarza i higienistki
• na wypełnienia w zębach mlecznych u dzieci nie udzielamy gwarancji.

PROTETYKA OKRES 12 M-CY
• przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia zgodnie z
planem leczenia -wszystkie zęby muszą być wyleczone
• utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
• stosowanie się do zaleceń lekarza

• regularne usuwanie kamienia nazębnego
• przestrzeganie wizyt kontrolnych – min. co 6 m-cy
• prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie uzupełnień
protetycznych
• naprawa we własnym zakresie zrywa umowę gwarancji (gwarancja nie
dotyczy napraw)
• jeżeli brakuje protezy dolnej lub pojedynczych zębów lekarz daje gwarancję tylko na 3-6 miesięcy,
Dokumentem stwierdzającym prawo do reklamacji jest karta pacjenta
zawierająca niezbędne informacje do jej uzyskania.