• znieczulenia najnowszej generacji, gwarantujące bezbolesne zabiegi
• ekstrakcje zębów i korzeni w znieczuleniu miejscowym
• chirurgiczne usunięcie zębów zatrzymanych
• leczenie suchych zębodołów
• podcięcie wędzidełka wargi górnej, dolnej i języka
• szycie rany błony śluzowej
• wycięcie przerostów błony śluzowej
• nacięcie ropnia i jego leczenie
• zamknięcie połączenia ustno-­zatokowego
• podniesienie dna zatoki szczękowej
• odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku
• resekcje wierzchołków korzeni i hemisekcje
• zabiegi z zakresu implantoprotetyki