Chirurgia

• znieczulenia najnowszej generacji, gwarantujące bezbolesne zabiegi

• ekstrakcje zębów i korzeni w znieczuleniu miejscowym

• chirurgiczne usunięcie zębów zatrzymanych

• leczenie suchych zębodołów

• podcięcie wędzidełka wargi górnej, dolnej i języka

• szycie rany błony śluzowej

• wycięcie przerostów błony śluzowej

• nacięcie ropnia i jego leczenie

• zamknięcie połączenia ustno-­zatokowego

• podniesienie dna zatoki szczękowej

• odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku

• resekcje wierzchołków korzeni i hemisekcje

• zabiegi z zakresu implantoprotetyki