Implanty

implantImplanty zębowe służą do uzupełniania braków zębowych oraz do poprawy stabilizacji protez zębowych. Implanty są imitacją prawdziwego korzenia zęba. Wykonane są z tytanu, który zrasta się z kością. Jest on doskonale tolerowany przez organizm i na tyle wytrzymały, aby sprostać obciążeniom, jakim podlegają korzenie naturalnych
zębów.
Estetycznie zęby odbudowane na implantach nie różnią się od zębów naturalnych.

Dlaczego implant?
– za pomocą implantu można uzupełnić brak zęba nie naruszając przy tym innych zębów,
– po usunięciu zęba, otaczająca go kość ulega szybkiemu zanikowi, tylko implantacja zapobiega wczesnemu zanikowi kości w miejscu utraconych zębów,
– korona zęba na implacie wygląda znacznie lepiej niż most gdzie korony zębów są ze sobą zlane.

W mostach protetycznych, czyli w tradycyjnej metodzie stałej odbudowy protetycznej brakującego zęba lub zębów leżących obok siebie, cementuje się na zdrowych zębach, które muszą zostać oszlifowane, często jednak wcześniej pozbawione żywej miazgi i przeleczone kanałowo. A więc w pewnym sensie poświęcamy zdrowe zęby dla uzupełnienia braków pozostałych zębów.