Efekty leczenia ortodontycznego.

 Przedstawiamy efekty leczenia naszych Pacjentów po 1-2 latach leczenia aparatami stałymi samoligaturującymi.
6

8
10
9

7

5

2

1

14

13

123