Małgorzata Kusto-Kozioł
endodoncja, stomatologia zachowawcza i estetyczna

Interesuje się głównie endodoncją, stomatologią zachowawczą i estetyczną. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro Pacjenta, opracowując indywidualny plan leczenia dostosowany do Jego potrzeb i możliwości. Dokładna i cierpliwa. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach.
Uczestnik Curriculum Endodontycznego PTE 2017, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.