Dominika Mędrek Marzec
Protetyka

Lek. stom. Dominika Mędrek-Marzec aktualnie na ostatnim roku specjalizacji z dziedziny protetyki stomatologicznej w Poradni Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu.
Autorka publikacji z zakresu dziedziny protetyki stomatologicznej publikowanych w czasopismach stomatologicznych oraz prezentowanych na zjazdach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Odbyte staże w zakresie periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji pozwalają na interdyscyplinarne podejście do Pacjenta. Protetyka stomatologiczna jest jej głównym zainteresowaniem w której nadal chce się rozwijać, nabierać nowych umiejętności i planuje ściśle związać z nią swoją dalszą karierę zawodową. Ponadto specjalizuje się w estetycznej odbudowie
kompozytowej zębów, tworząc piękne uśmiechy w sposób jak najmniej inwazyjny. Bierze udział w licznych kursach nieustannie pogłębiając swoją wiedzę oraz podnosząc zdolności praktyczne. Wysoka jakość świadczonych usług poparta jest nieustannym uczestnictwem w sympozjach stomatologicznych, śledzeniem prasy i literatury medycznej. Prywatnie mama, żona i miłośniczka biegania.