REGULAMIN PROMOCJI „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

§1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji zwanej dalej „promocją” jest PureDent zrzeszający ze sobą lekarzy Joanna Pełszyńska, Patrycja Stelmańska i Przemysław Kalman zwane dalej „Gabinetem Stomatologicznym”

§ 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI

Promocja trwa od dnia 01.11.2014r. na czas nieokreślony do odwołania. Organizator ogłosi zakończenie obowiązywania Promocji za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

  1. Karta Lojalnościowa upoważnia do zbierania punktów za każdą płatną wizytę.
  2. Zebranie 6 punktów upoważnia do zniżki -10% na wizytę stomatologiczną z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii dziecięcej, profilaktyki, chirurgii stomatologicznej
  3. Zebranie 10 punktów upoważnia do darmowego kompleksowego czyszczenia zębów- usunięcie kamienia nazębnego, piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja.

§ 4 UCZESTNICTWO W PROMOCJI

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:

1. Uzyskanie Karty Lojalnościowej w gabinecie stomatologicznym.

2. Zbieranie punktów za każdą płatną wizytę.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej https://puredent.pl w Gabinecie Stomatologicznym.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.