Aparaty stałe ortodontyczne

>>Zobacz efekty leczenia Ortodontycznego aparatami stałymi<<

W naszej ofercie Aparatów Stałych, znajdziecie państwo:

  • aparat stały Damon Q i Damon Clear

  • aparat ceramiczny Clarity SL

  • aparat samoligaturujący Empower

  • aparat Clear Aligner

  • aparat retencyjny